สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุขศึกษา ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมหาวิทยาลัยจุนเทนโด (Juntendo University) พร้อมด้วย Dr.Motoyuki Yuasa Dr.Myo Nyein Aung ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยจุนเทนโด (Juntendo University) นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามฯ