สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ณ เกาะยูเมะชิมะ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้แทนกิจการร่วมค้า อาร์เอ็มเอ 110 ผู้แทน TUFF’s Cooperation และผู้แทน Tokuoka Sekkai LTD.