สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำโดย นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นประธานในพิธีเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการไทย (Ground Breaking) ณ พื้นที่หมายเลข A 13 เกาะยูเมะชิมะ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วย นายแพทย์อัครพล ครุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอัครพงษ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น Ms Hikaru Nagano YAZAKI ผู้แทน Japan Association for the 2025 World Exposition ผู้แทนกิจการร่วมค้า อาร์เอ็มเอ 110 ผู้แทน Hankyu Construction Management, Inc. ผู้แทน TUFF’s Cooperation และผู้แทน Tokuoka Sekkai LTD.