สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าเยี่ยมคารวะ

นายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการนำ Wellness ราชอาณาจักรไทยไปในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย