สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.00 น. เวลาท้องถิ่น ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประชุมหารือการอบรมบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมกับ ผู้แทน Hotel and Tourism Management Institiute