สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 – 16.00 น. เวลาท้องถิ่น ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าเยี่ยมชมและยกระดับธุรกิจ Wellness ราชอาณาจักรไทยสู่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ณ Harrn Heritage Spa โรงแรม Intercontinental Resort and Hotel Durrat Al Riyadh และแนะนำรางวัล Thailand Wellness Awards