สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันพุธที่ 4 เมษายน 2567 เวล1 13.00 น. ณ โรงแรม Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริกรสุขภาพ ได้เข้าร่วมอภิปราย และบรรยายในหัวข้อ “Shaping the Future of Ageing Care in Thailand” ในงาน Reimagining UK Ageing Care 2024 จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย