สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The Development of Smart Healthcare in Thailand” และร่วมอภิปรายในหัวข้อ “What are the Opportunities and Challenges for Taiwan and Thailand in Collaborating on Healthcare” ในงาน  2024 Smart City Summit & Expo จัดโดยสมาคม Taipei Computer Association และบริษัท VT Solution Co. Ltd (Vision Thai) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 – 10.15 น. ณ ห้อง 701G, Taipei Nangang Exhibition Hall 2 ไต้หวัน