สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. เวลาท้องถิ่น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานร่วมกับบริษัทก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับ นายเจษฎา ติวยานนท์ กงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และผู้แทนจาก Japan Association for the 2025 World Exposition Hankyu Construction Management, Inc. กิจการร่วมค้าอาร์เอ็มเอหนึ่งร้อยสิบ และบริษัทก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ TUFF’s Corperation และ Tokuoka Sekkai LTD.ณ ห้องประชุมจัสมิน 2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ โอซากา ประเทศญี่ปุ่น