สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. เวลาท้องถิ่น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมการประชุม International Participants Meeting 2024 ในหัวข้อเกี่ยวกับ Type A Pavilion และการคัดเลือกประธาน Commissioner General of Session จัดโดย The Japan Association for the 2025 World Exposition ณ Nara Perfectural Convention Center นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น