สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 17.00 น. เวลาท้องถิ่น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมการประชุม International Participants Meeting 2024 จัดโดย The Japan Association for the 2025 World Exposition ณ Nara Perfectural Convention Center นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น