สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 – 12.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน Expo 2025 Osaka Kansai ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมโอซากา 1 ชั้น 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผ่านระบบ Video Conference