สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น. นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตราผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ “Ignited Thailand: Medical Hub Destination of the World” ร่วมกับ นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียว ประธานสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และนายราจีฟ ราจัน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ณ ห้อง Tokyo Hall 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์