สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 – 18.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำโดย นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ ผู้อำนวยการกองแบบแผน และนายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศก๊ารในงาน Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ได้ตรวจงานฐานรากอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ณ พื้นที่หมายเลข A13 เกาะยูเมะชิมะ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น