สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. เวลาท้องถิ่น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่นเกี่ยวกับ Thailand Pavilion และเข้าพบ  Secretary General  of Japan Association for the 2025 World Exposition ณ Nara Perfectural Convention Center นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น