สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 – 11.30 น. เวลาท้องถิ่น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนประเทศญี่ปุ่นในนามของ Thailand Pavilion และเข้าร่วมกิจกรรม ONE-STOP-SHOP ในการประชุม IPM 2024 Summer จัดโดย The Japan Association for the 2025 World Exposition ณ ชั้น 47 Osaka Prefectural Sakishima Building