สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP) 2024

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ทำเนียบผู้บริหาร

……………………….

img circle

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา
นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ
นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ
นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางสาวศิรินภา สระทองหน
นางสาวศิรินภา สระทองหน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและสารสนเทศ
นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ
นางสาวกันยารัตน์ กุยสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
นางสาวกิตติยา ศรีสุข
นางสาวกิตติยา ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการตลาดและ ความร่วมมือระหว่างประเทศ

การพัฒนาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

ติดต่อเรา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

โทร : 02 193 7057
โทรสาร : 02 1495601

Example@gmail.com

Opening Hours: 10:00 - 18:00

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000