สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลาท้องถิ่น ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมประชุมเจรจาจัดทำ FTA ไทย-สหภาพยุโรป รอบที่ 3 ในหัวข้อกลุ่มเจรจาการค้าบริการและการลงทุน เพื่อเจรจาภาคผนวก Medical and Wellness Services โดยผลการเจรจา ผู้แทนสหภาพยุโรป เข้าใจเป้าประสงค์และขอศึกษาข้อมูลเชิงลึกและขอให้ฝ่ายไทยนำส่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ) ให้ทางสหภาพยุโรป