การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเวลเนสในพื้นที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร พร้อมด้วยนายการุญ สุขสุทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมอุตสาหกรรมเวลเนสในพื้นที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และผู้ประกอบการ เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ส่งเสริมอุตสาหกรรมเวลเนส และยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x