สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja zh-CN ar

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก

Thailand Medical Hub Destination of The World
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Thailand Medical Hub Strategy

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Thailand Wellness Award (TiWA)

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Medical and Long-Term Visa

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

อธิบดีกรม สบส.ร่วมลงนามสัญญาการร่วมงาน

“EXPO 2025 OSAKA KANSAI”

วันนี้ (30 สิงหาคม 2566) ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ โอซากาประเทศญี่ปุ่น นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(กรม สบส.) พร้อมด้วย ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ นพ.สามารถ ถิระศักดิ์รองอธิบดีกรม สบส. และคณะผู้บริหารกรม สบส. เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาการเข้าร่วมงาน “EXPO 2025 OSAKA KANSAI” ระหว่าง CommissionerGeneral (CG) ของประเทศไทยและผู้แทน Japan Association for the 2025 World Exposition พร้อมกับปรึกษา หารือความคืบหน้าการจัดทำ Thailand Pavilion

Thailand Pavilion

Thai-Smile Empowering Happiness World Destination

Expo

Package for Expo
MEDICAL SERVICE
WELLNESS
PRODUCT / OTOP

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

“ เป็นองค์กรหลักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระดับสากล ”

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

วีดีโอ / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

0 K
Happy Client
0 +
Account Number
0 K
Finished Projects
0 +
Win Awards

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000