Category: News-2024

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 1/ 2567

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 1/ 2567

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ …

เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และพิธีปิดการอบรม (นบส. สธ.) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และพิธีปิดการอบรม (นบส. สธ.) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.30 – 12.00 น. นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และพิธีปิดการอบรม (นบส. สธ.) รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ …

การเสวนาหัวข้อ “Ignited Thailand: Medical Hub Destination of the World”  ณ ห้อง Tokyo Hall 1 ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์

การเสวนาหัวข้อ “Ignited Thailand: Medical Hub Destination of the World” ณ ห้อง Tokyo Hall 1 ศูนย์การประชุม แห่งชาติสิริกิติ์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น. นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตราผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ร่วมเสวนาหัวข้อ “Ignited Thailand: Medical Hub Destination of the World” …

ร่วมพิธีเปิดงาน “International Healthcare Week”

ร่วมพิธีเปิดงาน “International Healthcare Week”

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 10.00 น. นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “International Healthcare Week”          …

ประชุมหารือการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ (Health Services Sectoral Working Group : HSSWG)

ประชุมหารือการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ (Health Services Sectoral Working Group : HSSWG)

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ประชุมหารือการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านบริการวิชาชีพสุขภาพ (Health Services Sectoral Working Group : HSSWG) พร้อมด้วยทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ …

ลงพื้นที่ตรวจงานฐานรากอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ณ พื้นที่หมายเลข A13 เกาะยูเมะชิมะ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

ลงพื้นที่ตรวจงานฐานรากอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ณ พื้นที่หมายเลข A13 เกาะยูเมะชิมะ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 – 18.00 น. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนำโดย นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ ผู้อำนวยการกองแบบแผน และนายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ ในฐานะคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างผู้ดำเนินการจัดนิทรรศก๊ารในงาน …

ประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานร่วมกับบริษัทก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2567

ประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดทำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion) ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานร่วมกับบริษัทก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. เวลาท้องถิ่น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ …