สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  1. ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  2. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  1. เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ฯ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  2. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ
  3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000