สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ความเป็นมา

งาน World Expo 2025 Osaka Kansai

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สร้างสรรค์ชีวิต เพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่
เป้าหมายปลายทางของคนทั้งโลก

จากนโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) โดยเน้นการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย รวมไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism Destination)

คณะรัฐมนตรีจีงมีมติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้อนุมัติให้ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงาน World Expo 2025 Osaka Kansai ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 โดยมอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการเข้าร่วมงาน

ซึ่ง World expo งานแสดงนิทรรศการระดับโลกที่จัดขึ้นประจำทุก 5 ปี ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition: BIE) สำหรับ World Expo 2025 Osaka Kansai ได้กำหนดแนวคิดการนำเสนอ “Designing Future Society For Our Live” เพื่อเป้าหมายชีวิตที่มีความสุขและสุขภาพดี โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวคิดย่อย ได้แก่ 1. Saving Live การปกป้องชีวิตของผู้คน 2. Empowering Live การพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. Connecting Live ส่งเสริมความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม

ปีนี้อาคารแสดงประเทศไทยจัดสร้างในโซน Connecting Live ภายใต้ธีม “Thailand Empowering Lives For Greatest Happiness” สร้างสรรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ ผ่านอาคารจัดแสดงนิทรรศการ “วิมานไทย (VIMANA THAI)” นำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมที่มีรากฐานมาจากภูมิปัญญาไทยในคอนเซป “SMILE”

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000