ประชุมหารือการดำเนินงานด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566
นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
ประชุมหารือการดำเนินงานด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินาถ เรขาลิลิต ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x