คณะสื่อมวลชนจากสำนักข่าว Arab News เข้าทำข่าวประชาสัมพันธ์บทบาทการผลิตบุคลากรรองรับการเป็น Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร