พิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบมาสคอตและเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำอาคารนิทรรศการไทย (Thailand Pavilion)

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร