สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

โรงพยาบาลเอกชน
ที่ได้การรับรองมาตรฐาน

และข้อมูลโปรแกรมการรักษา
ของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง
img circle
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ข้อมูลรายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่ได้การรับรองมาตรฐาน
และข้อมูลโปรแกรมการรักษาของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

เขตสุขภาพ ( กรุงเทพมหานคร )

โรงพยาบาลกรุงเทพ
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
อายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูตินรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, แผนกเทคนิคการแพทย์, แผนกออร์โธปิดิกส์, แผนกกายภาพบำบัด, แผนกซักฟอก, หอผู้ป่วยหนัก, ห้องตรวจภายในและขูดมดลูก, ห้องทารกหลังคลอด, รังสีวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์, รังสีบำบัด, การตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแม่เหล็กไฟ้ฟ้า, ห้องเก็บศพ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล ภาวะสมองบาดเจ็บ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลบางปะกอก 9
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 1 พ.ย. 2556 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลบี เอ็น เอช
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, การสวนหัวใจ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 29 พ.ค. 2552 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล ภาวะหัวใจล้มเหลว 5 พ.ค. 2565 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
แผนกเทคนิคการแพทย์, แผนกกายภาพบำบัด, ห้องให้การรักษา, ห้องไตเทียม, ห้องทันตกรรม, รังสีวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์, การผ่าตัดเปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 17 มี.ค. 2555 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องทันตกรรม โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 7 พ.ย.2558 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
แผนกการแพทย์แผนไทย, ห้องไตเทียม, การสวนหัวใจ, แผนกการแพทย์แผนจีน โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 12 ธ.ค.2558 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต)โปรแกรมได้รับการรับรองเว็บไซต์ รพ.
แผนกกายภาพบำบัดโปรแกรมระบบโรงพยาบาล14 ม.ค. 2565สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลเมดพาร์ค
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, ห้องทันตกรรม, การผ่าตัดเปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ, การตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแม่เหล็กไฟ้ฟ้า, อื่นๆ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 25 ก.พ. 2566 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 18 พ.ค. 2556 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลพญาไท 2
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
การแพทย์ทางไกล โปรแกรมระบบโรงพยาบาล การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 8 ก.ย. 2561 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลปิยะเวท
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องให้การรักษา, ห้องไตเทียม, การผ่าตัดเปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ, อื่นๆ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 3 มิ.ย. 2560 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลพระรามเก้า
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, อื่นๆ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 20 พ.ย. 2553 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, อื่นๆ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล ภาวะสมองบาดเจ็บ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
การผ่าตัดเปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ, แผนกการแพทย์แผนจีน โปรแกรมระบบโรงพยาบาล ภาวะสมองบาดเจ็บ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
การสวนหัวใจ, แผนกการแพทย์แผนจีน, อื่นๆ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 29 พ.ค. 2564 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลศิครินทร์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, การผ่าตัดเปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ, อื่นๆ, การแพทย์ทางไกล โปรแกรมระบบโรงพยาบาล โรคหลอดเลือดสมองขั้นต้น 26 พ.ย. 2557 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 22 พ.ย. 2557 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
อายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูตินรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, แผนกเทคนิคการแพทย์, แผนกกายภาพบำบัด, แผนกซักฟอก, หอผู้ป่วยหนัก, ห้องผ่าตัดเล็ก, ห้องไตเทียม, ห้องทันตกรรม, การสวนหัวใจ, ห้องเก็บศพ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 1 มี.ค. 2557 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลสุขุมวิท
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องให้การรักษา, ห้องไตเทียม, ห้องทันตกรรม โปรแกรมระบบโรงพยาบาล โรคเบาหวาน 2 ก.ย. 2566 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลสินแพทย์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 21 พ.ค. 2553 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
อายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูตินรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, แผนกเทคนิคการแพทย์, แผนกกายภาพบำบัด, แผนกโภชนาการ, แผนกซักฟอก, หอผู้ป่วยหนัก, ห้องผ่าตัดเล็ก, ห้องให้การรักษา, ห้องทารกหลังคลอด, ห้องไตเทียม, รังสีวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์, ห้องเก็บศพ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 24 เม.ย. 2564 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลเวชธานี
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, อื่นๆ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล การผ่าตัดกระดูกสันหลัง 4 ก.ค. 2560 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลยันฮี
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
แผนกการแพทย์แผนไทย, ห้องให้การรักษา, ห้องไตเทียม, การผ่าตัดเปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ, แผนกการแพทย์แผนจีน โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 22 ม.ค. 2554 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เขตสุขภาพที่ 1

เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 29 ส.ค. 2558 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 9 พ.ย. 2552 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, การสวนหัวใจ, อื่นๆ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 3 ก.พ. 2561 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เขตสุขภาพที่ 2

ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย

โรงพยาบาลพิษณุเวช
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
การผ่าตัดเปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 21 ธ.ค. 2555 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เขตสุขภาพที่ 4

สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, การสวนหัวใจ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 24 ม.ค. 2558 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลนนทเวช
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 25 มิ.ย. 2554 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 2 เม.ย. 2564 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 12 ธ.ค. 2557 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เขตสุขภาพที่ 5

เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 21 ม.ค. 2555 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลมหาชัย
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, การสวนหัวใจ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 7 มี.ค. 2557 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เขตสุขภาพที่ 6

สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด

โรงพยาบาลเอกชล
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, การสวนหัวใจ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 31 ต.ค.2558 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, การผ่าตัดเปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล ภาวะสมองบาดเจ็บ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
แผนกการแพทย์แผนไทย, ห้องไตเทียม, การผ่าตัดเปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 12 เม.ย. 2557 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, การผ่าตัดเปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ, การแพทย์ทางไกล โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 15 มี.ค. 2566 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 12 ต.ค. 2562 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 14 พ.ค. 2564 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เขตสุขภาพที่ 7

กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 26 ส.ค. 2560 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลราชพฤกษ์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, การแพทย์ทางไกล โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 24 ส.ค. 2562 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เขตสุขภาพที่ 8

อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ

โรงพยาบาลเอกอุดร
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ไโปรแกรมระบบโรงพยาบาล 24 ม.ค. 2558 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เขตสุขภาพที่ 11

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ชุมพร

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
การผ่าตัดเปิดหัวใจ, การสวนหัวใจ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 23 พ.ค. 2552 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
อายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูตินรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, แผนกออร์โธปิดิกส์, แผนกกายภาพบำบัด, หอผู้ป่วยหนัก, ห้องตรวจภายในและขูดมดลูก, ห้องทารกหลังคลอด, ห้องไตเทียม, ห้องทันตกรรม, รังสีวินิจฉัยด้วยคอมพิวเตอร์, รังสีบำบัด, การตรวจอวัยวะภายในชนิดสนามแม่เหล็กไฟ้ฟ้า, ห้องเก็บศพ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 2 ต.ค.2558 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม, อื่นๆ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 15 ธ.ค. 2555 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
การสวนหัวใจ โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 10 ต.ค. 2563 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เขตสุขภาพที่ 12

สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
บริการที่จัดให้มี(ตามใบอนุญาต) โปรแกรม ได้รับการรับรอง เว็บไซต์ รพ.
ห้องไตเทียม โปรแกรมระบบโรงพยาบาล 20 ก.พ. 2558 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

List of privately-owned hospitals certified with standards,
and information on certified hospital treatment programs

Bangkok Metropolitan Health District

Bangkok Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Medicine Department,Surgery, Obstetrics Gynecology Department, Pediatric Department, Medical Technology Department, Orthopaedic Department, Physical Therapy Department, Laundry,Intensive care unit(ICU), Dilation & Curettage, Nursing Room, CT scan, Radiation Therapy, Magnetic Resonance Imaging(MRI), Morgue Hospital Program Traumatic Brain Injury สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Bangpakok 9 International Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
01 November 2013 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
BNH Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, Cath Lab Hospital Program 29 May 2009 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Bumrungrad Hospital Public Company Limited
Services provided (License) Program Accredited Website
Hospital Program Heart Failure 05 May 2022 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Chaophya Hospital Public Company Limited
Services provided (License) Program Accredited Website
Medical Technology Department, Physical Therapy Department, Treatment Room, Hemodialysis Room, Dental Room, CT scan, Open Heart Surgery,Cath Lab Hospital Program 17 March 2012 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Kamol Cosmetic Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Dental Room Hospital Program 07 November 2015 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Kluaynamthai Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Thai Medicine Department, Hemodialysis Room, Cath Lab, Chinese Medicine Department Hospital Program 12 December 2015 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
MALI Interdisciplinary Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Physical Therapy Department Hospital Program 14 January 2022 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
MedPark Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, Dental Room, Open Heart Surgery, Cath Lab, Magnetic Resonance Imaging(MRI) , etc. Hospital Program 25 February 2023 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Navamin 9 Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hospital Program 18 May 2013 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Phyathai 2 Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Telemedicine Hospital Program 08 September 2018 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Piyavate Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Treatment Room, Hemodialysis Room, Open Heart Surgery,Cath Lab, etc. Hospital Program 03 June 2017 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Praram 9 Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, etc. Hospital Program 20 November 2010 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Samitivej Srinakarin Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, etc. Hospital Program Traumatic Brain Injury สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Samitivej Sukhumvit Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Open Heart Surgery,Cath Lab, Chinese Medicine Department Hospital Program Traumatic Brain Injury สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Seriruk Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Cath Lab, Chinese Medicine Department, etc. Hospital Program 29 May 2021 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Sikarin Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, Open Heart Surgery,Cath Lab, Telemedicine, etc. Hospital Program Primary Stroke 26 November 2014 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Siriraj Piyamaharajkarun Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, Open Heart Surgery,Cath Lab, Telemedicine, etc. Hospital Program Knee Replacement 22 November 2014 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Srisawan Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Medicine Department,Surgery, Obstetrics Gynecology Department, Medical Technology Department, Physical Therapy Department, Laundry, Intensive care unit(ICU),Operating Minor Room, Hemodialysis Room, Dental Room, Cath Lab, Morgue Hospital Program 01 March 2014 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Sukumvit Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Treatment Room, Hemodialysis Room, Dental Room Hospital Program Diabetes Mellitus 02 September 2023 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Synphaet Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hospital Program 21 May 2010 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Synphaet Srinakarin Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Medicine Department,Surgery, Obstetrics Gynecology Department, Medical Technology Department, Physical Therapy Department, Nutrition Department, Laundry, Intensive care unit(ICU),Operating Minor Room, Treatment Room, Nursing Room, Hemodialysis Room, CT scan, Morgue Hospital Program 24 April 2021 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Vejthani Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, etc. Hospital Program Lumbar Decompression and Fixation 04 July 2017 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Yanhee Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Thai Medicine Department, Treatment Room, Hemodialysis Room, Open Heart Surgery, Cath Lab, Chinese Medicine Department Hospital Program 22 January 2011 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Health District 1

Chiang Mai, Chiang Rai, Phrae, Nan, Phayao, Lampang, Lamphun, Mae Hong Son

Bangkok Hospital Chiang Mai
Services provided (License) Program Accredited Website
Hospital Program 29 August 2015 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Chiangmai Ram Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hospital Program 07 November 2009 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Overbrook Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, Cath Lab, etc. Hospital Program 03 February 2018 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Health District 2

Tak, Phetchabun, Phitsanulok, Uttaradit, Sukhothai

Pitsanuvej Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Open Heart Surgery,Cath Lab Hospital Program 21 December 2012 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Health District 4

Saraburi, Nonthaburi, Lopburi, Ang Thong, Nakhon Nayok, Sing Buri, Ayutthaya, Pathum Thani

Kasemrad International Hospital Rattanatibeth
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, Cath Lab Hospital Program 21 November 2020 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Nonthavej Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hospital Program 25 June 2011 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Synphaet Lamlukka Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room Hospital Program 02 April 2021 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
The World Medical Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hospital Program 12 December 2014 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Health District 5

Phetchaburi, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Prachuap Khiri Khan, Suphan Buri, Nakhon Pathom, Ratchaburi, Kanchanaburi

Bangkok Hospital Hua Hin
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room Hospital Program 21 January 2012 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Mahachai Hospital Public Company Limited
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, Cath Lab Hospital Program 07 March 2014 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Health District 6

Sa Kaeo, Prachin Buri, Chachoengsao, Samut Prakan, Chonburi, Chanthaburi, Rayong, Trat

Aikchol Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, Cath Lab Hospital Program 31 October 2015 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Bangkok Hospital Pattaya
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, Open Heart Surgery,Cath Lab Hospital Program Traumatic Brain Injury สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Chularat 3 Theparak Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Thai Medicine Department, Hemodialysis Room, Open Heart Surgery,Cath Lab Hospital Program 12 April 2014 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
PRINC Hospital Suvarnabhumi
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, Open Heart Surgery,Cath Lab, Telemedicine Hospital Program 15 March 2023 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Ramadhibodi Chakri Naruebodindra Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hospital Program 12 October 2019 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Synphaet Theparak Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room Hospital Program 14 May 2021 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Health District 7

Kalasin, Khon Kaen, Maha Sarakham, Roi Et

Queen Sirikit Heart Center of the Northeast
Services provided (License) Program Accredited Website
Hospital Program 26 August 2017 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Ratchaphruek Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room,Telemedicine Hospital Program 24 August 2019 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Health District 8

Udon Thani, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Loei, Nong Khai, Nong Bua Lamphu, Bueng Kan

AEK UDON INTERNATIONAL HOSPITAL
Services provided (License) Program Accredited Website
Hospital Program 24 January 2015 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Health District 11

Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Phuket, Krabi, Phang Nga, Ranong, Chumphon

Bangkok Hospital Phuket
Services provided (License) Program Accredited Website
Open Heart Surgery,Cath Lab Hospital Program 23 May 2009 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Krabi Nakharin International Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Medicine Department,Surgery, Obstetrics Gynecology Department, Pediatric Department, Orthopaedic Department, Physical Therapy Department, Intensive care unit(ICU), Dilation & Curettage, Nursing Room, Hemodialysis Room, Dental Room, CT scan, Radiation Therapy, Magnetic Resonance Imaging(MRI), Morgue Hospital Program 02 October 2015 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Siriroj International Hospital
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room, etc. Hospital Program 15 December 2012 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
Wattanapat Hospital Ao Nang
Services provided (License) Program Accredited Website
Cath Lab Hospital Program 10 October 2020 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Health District 12

Songkhla, Satun, Trang, Phatthalung, Pattani, Yala, Narathiwat

SIKARIN HATYAI HOSPITAL
Services provided (License) Program Accredited Website
Hemodialysis Room Hospital Program 20 February 2015 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

การพัฒนาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

ติดต่อเรา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

โทร : 02 193 7057
โทรสาร : 02 1495601

Example@gmail.com

Opening Hours: 10:00 - 18:00

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000