สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

คลิปแนะนำรางวัล TiWA

ข้อมูลรางวัลคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับชาติ Thailand Wellness Awrads

คู่มือการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับชาติ (Thailand Wellness Awards : TiWA)

เกณฑ์รางวัลคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับชาติ (Thailand Wellness Awards : TiWA)

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Admissions information TiWA

Admissions information TiWA

รายละเอียด >>

ข้อมูลการรับสมัคร TiWA

เป็นองค์กรหลักพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ รองรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

FAQ

Frequently asked Questions
คำถามที่พบบ่อย

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

SURVEY

แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

POLL

แบบสำรวจการให้บริการ
และการใช้งานผ่านบริการเว็บไซต์

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

แบบตรวจให้คะแนน TiWA
(สสพ./ศบส./สสจ.)

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สสพ.

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ศบส.

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สสจ.

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ TiWA

First NameLast NameEmailGender
AndreaLarsonalarson0@sciencedaily.comFemale
HaroldYounghyoung1@seattletimes.comMale
BrandonBishopbbishop2@xing.comMale
PeterBrookspbrooks3@bloomberg.comMale
LillianFrazierlfrazier4@usa.govFemale
WillieBellwbell5@addtoany.comMale
NicholasFloresnflores6@hugedomains.comMale
JaniceLeejlee7@w3.orgFemale
CherylPortercporter8@ifeng.comFemale
FrankMillsfmills9@nydailynews.comMale
JackJamesjjamesa@t-online.deMale
DonnaMatthewsdmatthewsb@umn.eduFemale
JessicaMyersjmyersc@themeforest.netFemale
BenjaminGreenbgreend@toplist.czMale
RussellWillisrwillise@biglobe.ne.jpMale
MildredTorresmtorresf@wp.comFemale
WilliamSmithwsmithg@tmall.comMale
PaulGarciapgarciah@census.govMale
VictorRicevricei@google.co.jpMale
BeverlyMorenobmorenoj@usnews.comFemale

การพัฒนาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

ติดต่อเรา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

โทร : 02 193 7059

Sarabanihd@hss.mail.com

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000