สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

TiWA

ข้อมูล TiWA การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ

img circle

คำสั่งคณะกรรมการ TiWA

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ยุทธศาสตร์ชาติ
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ยุทธศาสตร์ Medical Hub
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
ยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คู่มือ

1. กลไกการรับรอง

3. การพัฒนาศักยภาพ สถานประกอบการ

2. การประเมินตนเองของ สถานประกอบการ

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

Admissions information TiWA

Admissions information TiWA

รายละเอียด >>

ข้อมูลการรับสมัคร TiWA

เป็นองค์กรหลักพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ รองรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

FAQ

Frequently asked Questions
คำถามที่พบบ่อย

รายละเอียด
ลำดับ แบบรายงาน ไฟล์ดาวน์โหลด
สสพ. 1 รายชื่อผู้ประสานงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร/ เศรษฐกิจสุขภาพ (Health for Wealth) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สสพ. 2 รายชื่อผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร / เศรษฐกิจสุขภาพ (Health for Wealth) ระดับจังหวัด และ คณะกรรมการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับจังหวัด สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สสพ. 3 ข้อมูลสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สสพ. 4 ข้อมูลสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สสพ. 5 ข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สสพ. 6 ข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สสพ. 7 รายงานตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรางวัลนวดไทยพรีเมี่ยม สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สสพ. 8 รายงานตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรางวัล Thai World Class Spa สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สสพ. 9 คำขอสมัครสำหรับสถานพยาบาลที่ขอรับบริการของศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  (HealthTourism Information Center)ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สสพ. 10 ใบสมัครรางวัลคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชาติ Thailand Wellness Awards (TiWA) สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สสพ. 11 แบบประเมินตนเองเกณฑ์รางวัลคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชาติ Thailand Wellness Awards (TiWA) สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สสพ. 12 แบบตรวจประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชาติ Thailand Wellness Awards (TiWA) โดยคณะกรรมการฯตรวจประเมิน สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

SURVEY

แบบสอบถามความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

POLL

แบบสำรวจการให้บริการ
และการใช้งานผ่านบริการเว็บไซต์

ใบสมัคร TiWA

เป็นองค์กรหลักพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ รองรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร

สสพ. 9

คำขอสมัครสำหรับสถานพยาบาลที่ขอรับบริการของศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (HealthTourism Information Center) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สสพ. 10

ใบสมัครรางวัลคุณภาพสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับชาติ Thailand Wellness Awards (TiWA)

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

แบบตรวจให้คะแนน TiWA
(สสพ./ศบส./สสจ.)

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สสพ.

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ศบส.

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สสจ.

รายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ TiWA

เป็นองค์กรหลักพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ รองรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร

First NameLast NameEmailGender
AndreaLarsonalarson0@sciencedaily.comFemale
HaroldYounghyoung1@seattletimes.comMale
BrandonBishopbbishop2@xing.comMale
PeterBrookspbrooks3@bloomberg.comMale
LillianFrazierlfrazier4@usa.govFemale
WillieBellwbell5@addtoany.comMale
NicholasFloresnflores6@hugedomains.comMale
JaniceLeejlee7@w3.orgFemale
CherylPortercporter8@ifeng.comFemale
FrankMillsfmills9@nydailynews.comMale
JackJamesjjamesa@t-online.deMale
DonnaMatthewsdmatthewsb@umn.eduFemale
JessicaMyersjmyersc@themeforest.netFemale
BenjaminGreenbgreend@toplist.czMale
RussellWillisrwillise@biglobe.ne.jpMale
MildredTorresmtorresf@wp.comFemale
WilliamSmithwsmithg@tmall.comMale
PaulGarciapgarciah@census.govMale
VictorRicevricei@google.co.jpMale
BeverlyMorenobmorenoj@usnews.comFemale

การพัฒนาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)

ติดต่อเรา

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน E-mail: callcenter@hss.mail.go.th

โทร : 02 193 7057
โทรสาร : 02 1495601

Example@gmail.com

Opening Hours: 10:00 - 18:00

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000