สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1

เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน

Wellness Tourism Routes

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจนวนสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กหนด (ร้อยละ 10) เขตสุขภาพที่ 1

อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10)

เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2565 ปี 2566 อัตราการเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
รางวัลนวดไทยพรีเมียม (แห่ง)
9
15
66.67
รางวัลThai World Class Spa (แห่ง)
4
6
50
รางวัลThai World Class Spa (แห่ง)
4
6
50

รายชื่อสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการสปา เพื่อสุขภาพระดับสากล (Thai World Class Spa Awards)

ลำดับ ปี 2565 ระดับ ปี 2566 ระดับ (มติเขต)
1.
ระรินจินดา เวลเนสสปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
Gold
ศิรา สปา จ.เชียงใหม่
Platinum
2.
เฮลท์แลนด์ สปา เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
Gold
ระรินจินดา เวลเนสสปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
Platinum
3.
เดอะ เจนเทิล มาสสาจ แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่
Silver
สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก จ.แม่ฮ่องสอน
Gold
4.
ลานตนา สปา แอนด์ มาสสาจ จ.เชียงใหม่
Silver
ทิวา ราตรี สปา จ.เชียงราย
Gold
5.
เดอะ เจนเทิล มาสสาจ แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่
Gold
6.
เนเชอรัลไทยสปา จ.เชียงราย
Silver

รายชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับคุณภาพมาตรฐานนวดไทยพรีเมี่ยม (Nuad Thai Premium Awards)

ลำดับ ปี 2565 ระดับ ปี 2566 ระดับ (มติเขต)
1.
ระรินจินดา เวลเนสสปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
Premium
ศิรา สปา จ.เชียงใหม่
Platinum
2.
เดอะ เจนเทิล มาสสาจ แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่
Premium
ลีลานวดไท เจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่
Platinum
3.
ลานตนา สปา แอนด์ มาสสาจ จ.เชียงใหม่
Premium
ลีลานวดไท ท่าแพ จ.เชียงใหม่
Premium
4.
ไทย ไทม์ นวดไทย จ.เชียงใหม่
Premium
ลีลานวดไท จ.เชียงใหม่
Premium
5.
เล็ทส์ รีแล็กซ์ วันนิมมาน จ.เชียงใหม่
Premium
ลีลานวดไท ราชวิถี จ.เชียงใหม่
Premium
6.
ฌานตา นวดเพื่อสุขภาพ จ.เชียงใหม่
Premium
ลีลานวดไท พระสิงห์ จ.เชียงใหม่
Premium
7.
ลานตนา นวดเพื่อสุขภาพ 1 จ.เชียงใหม่
Premium
ลีลานวดไท ราชดำเนิน จ.เชียงใหม่
Premium
8.
ลานตนา นวดเพื่อสุขภาพ 2 จ.เชียงใหม่
Premium
ระรินจินดา เวลเนสสปา รีสอร์ท จ.เชียงใหม่
Premium
9.
ลานตนา 3 นวดเพื่อสุขภาพ จ.เชียงใหม่
Premium
เล็ทส์ รีแล็กซ์ นวดเพื่อสุขภาพ วันนิมมาน จ.เชียงใหม่
Premium
10.
เดอะ เจนเทิล มาสสาจ แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่
Premium
11.
สัปปายยะ สปา แอนด์ คลินิก จ.แม่ฮ่องสอน
Premium
12.
ทิวา ราตรี สปา จ.เชียงราย
Premium
13.
ไทยนรีมาสสาจ นวดเพื่อสุขภาพ จ.ลำพูน
Premium
14.
ริสาสินี สปา จ.น่าน
Premium
15.
เนเชอรัลไทยสปา จ.เชียงราย
Premium

รายชื่อเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดเชียงใหม่

เส้นทาง
อ.เมือง อ.กำแพง อ.แม่ออน

จังหวัดเชียงราย

เส้นทาง
อ.เมือง อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน

จังหวัดน่าน

เส้นทาง
อ.ท่าวังผา อ.เมือง อ.ภูเพียง อ.สันติสุข อ.บ่อเกลือ อ.ปัว

จังหวัดพะเยา

เส้นทาง
อ.เมือง อ.แม่ใจ อ.เชียงคำ

จังหวัดลำพูน

เส้นทาง
อ.เมือง อ.บ้านโฮ่ง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เส้นทาง
อ.ปาย อ.เมือง

จังหวัดแพร่

เส้นทาง
อ.เมืองแพร่

จังหวัดลำปาง

เส้นทาง
อ.เมือง อ.ห้างฉัตร

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000