สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11

นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ชุมพร

Wellness Tourism Routes

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจนวนสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กหนด (ร้อยละ 10) เขตสุขภาพที่ 11

อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10)

เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565 ปี 2566 อัตราการเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
รางวัลนวดไทยพรีเมียม (แห่ง)
9
15
66.67
รางวัลThai World Class Spa (แห่ง)
4
6
50
รางวัลThai World Class Spa (แห่ง)
4
6
50

รายชื่อสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการสปา เพื่อสุขภาพระดับสากล (Thai World Class Spa Awards)

เขต 6 (จังหวัด) นวดไทยพรีเมี่ยม Thai World Class Spa รวม
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
1. กรีนมาสสาจแอนด์สปา
2. กรีนมาสสาจแอนด์สปา
1.กรีนมาสสาจแอนด์สปา 2
2 แห่ง
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
1. เรือนหยกเงินนวดเพื่อสุขภาพ
1 แห่ง
ระยอง
1. เรือนหยกเงินนวดเพื่อสุขภาพ
1 แห่ง
สมุทรปราการ
1. เรือนหยกเงินนวดเพื่อสุขภาพ
1 แห่ง
สระแก้ว
1. เรือนหยกเงินนวดเพื่อสุขภาพ
1 แห่ง
รวม
3
1
3

รายชื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11

เขต 11 (จังหวัด) รายชื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
พังงา
ระนอง
กระบี่
ชุมพร
สุราษธานี
ภูเก็ต
นครศรีธรรมราช
รวม
6 เส้นทาง

รายชื่อเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดพังงา

เส้นทาง อ.เมือง

จังหวัดระนอง

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดกระบี่

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดชุมพร

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดสุราษธานี

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดภูเก็ต

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เส้นทาง
อ.เมือง

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000