สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12

สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

Wellness Tourism Routes

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจนวนสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กหนด (ร้อยละ 10) เขตสุขภาพที่ 12

อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10)

เขตสุขภาพที่ 6 ปี 2565 ปี 2566 อัตราการเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
รางวัลนวดไทยพรีเมียม (แห่ง)
9
15
66.67
รางวัลThai World Class Spa (แห่ง)
4
6
50
รางวัลThai World Class Spa (แห่ง)
4
6
50

รายชื่อสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการสปา เพื่อสุขภาพระดับสากล (Thai World Class Spa Awards)

เขต 6 (จังหวัด) นวดไทยพรีเมี่ยม Thai World Class Spa รวม
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
1. กรีนมาสสาจแอนด์สปา
2. กรีนมาสสาจแอนด์สปา
1.กรีนมาสสาจแอนด์สปา 2
2 แห่ง
ชลบุรี
ตราด
ปราจีนบุรี
1. เรือนหยกเงินนวดเพื่อสุขภาพ
1 แห่ง
ระยอง
1. เรือนหยกเงินนวดเพื่อสุขภาพ
1 แห่ง
สมุทรปราการ
1. เรือนหยกเงินนวดเพื่อสุขภาพ
1 แห่ง
สระแก้ว
1. เรือนหยกเงินนวดเพื่อสุขภาพ
1 แห่ง
รวม
3
1
3

รายชื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12

เขต 12 (จังหวัด) รายชื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สงขลา
ปัตตานี
สตูล
ยะลา
พัทลุง
ตรัง
นราธิวาส
รวม
6 เส้นทาง

รายชื่อเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดสงขลา

เส้นทาง อ.เมือง

จังหวัดปัตตานี

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดสตูล

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดยะลา

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดพัทลุง

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดตรัง

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดนราธิวาส

เส้นทาง
อ.เมือง

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000