สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2

ตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย

Wellness Tourism Routes

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจนวนสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กหนด (ร้อยละ 10) เขตสุขภาพที่ 2

อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด (ร้อยละ 10)

เขตสุขภาพที่ 1 ปี 2565 ปี 2566 อัตราการเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
รางวัลนวดไทยพรีเมียม (แห่ง)
9
15
66.67
รางวัลThai World Class Spa (แห่ง)
4
6
50
รางวัลThai World Class Spa (แห่ง)
4
6
50

รายชื่อสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการสปา เพื่อสุขภาพระดับสากล (Thai World Class Spa Awards)

เขต 2 (จังหวัด) นวดไทยพรีเมี่ยม Thai World Class Spa รวม
ตาก
พิษณุโลก
1. กรีนมาสสาจแอนด์สปา
2. กรีนมาสสาจแอนด์สปา
1.กรีนมาสสาจแอนด์สปา 2
2 แห่ง
เพชรบูรณ
สุโขทัย
อุตรดิตถ
1. เรือนหยกเงินนวดเพื่อสุขภาพ
1 แห่ง
รวม
3
1
3

รายชื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2

เขต 2 (จังหวัด) รายชื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ตาก
1. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แม่กาษา – แม่สอด
พิษณุโลก
1. S-H-E Chill @ Route 12 (วัดใหญ่ - มีสุขแลนด์)
2. Body & Mind Retreat @ Pit’Lok (วัดวังหิน – รพ.พรหมพิราม)
เพชรบูรณ์
1.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
สุโขทัย
1. HAPPY TIME @Khothai Route
อุตรดิตถ์
1. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์
รวม
6 เส้นทาง

รายชื่อเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดตาก

เส้นทาง
อ.แม่สอด

จังหวัดพิษณุโลก

เส้นทาง
อ.เมือง อ.ทรัพย์ไพรวัลย์

จังหวัดเพชรบูรณ์

เส้นทาง
อ.เมือง อ.หล่มสัก

จังหวัดสุโขทัย

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดอุตรดิตถ์

เส้นทาง
อ.เมือง

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000