สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3

กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี

Wellness Tourism Routes

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจนวนสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กหนด (ร้อยละ 10) เขตสุขภาพที่ 3

รายชื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3

เขต 3 (จังหวัด) นวดไทยพรีเมี่ยม Thai World Class Spa รวม
กำแพงเพชร
ชัยนาท
1. กรีนมาสสาจแอนด์สปา
2. กรีนมาสสาจแอนด์สปา
1.กรีนมาสสาจแอนด์สปา 2
2 แห่ง
นครสวรรค์
พิจิตร
อุทัยธานี
1. เรือนหยกเงินนวดเพื่อสุขภาพ
1 แห่ง
รวม
3
1
3

รายชื่อเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดกำแพงเพชร

เส้นทาง
อ. เมือง อ.คลองขลุง อ.ขาณุวรลัดษบุรี
อ.บึงสามัคคี อ.พรานกระต่าย อ.คลองลาน
อ.ปางศิลาทอง อ.โกสัมพีนคร

จังหวัดชัยนาท

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดนครสวรรค์

เส้นทาง
อ.เมืองอ.บรรพตพิสัย อ.ลาดยาว
อ.โกรกพระ อ.ชุมตาบง อ.แม่เปิน อ.แม่วงก์

จังหวัดพิจิตร

เส้นทาง
อ.เมือง อ. โพธิ์ประทับช้าง 

จังหวัดอุทัยธานี

เส้นทาง
อ.เมือง

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000