สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Bureau of Medical Hub Industry Promotions) (MIP)

th en ja ar

Thailand Medical Hub

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4

สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี

Wellness Tourism Routes

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ประเด็นที่ 1 : Health for Wealth

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ : อัตราการเพิ่มขึ้นของจนวนสถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กหนด (ร้อยละ 10) เขตสุขภาพที่ 4

รายชื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4

เขต 4 (จังหวัด) รายชื่อเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
นนทบุรี
1. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แม่กาษา – แม่สอด
ปทุมธานี
1. S-H-E Chill @ Route 12 (วัดใหญ่ - มีสุขแลนด์)
2. Body & Mind Retreat @ Pit’Lok (วัดวังหิน – รพ.พรหมพิราม)
สิงห์บุรี
1.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์
อ่างทอง
1. HAPPY TIME @Khothai Route
พระนครศรีอยุธยา
1. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์
นครนายก
1. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์
สระบุรี
1. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์
ลพบุรี
1. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์
รวม
6 เส้นทาง

รายชื่อเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จังหวัดนนทบุรี

เส้นทาง
อ.เมือง อ.ปากเกร็ด อ.บางใหญ่ อ.บางกรวย อ.บางบัวทอง อ.ไทรน้อย

จังหวัดปทุมธานี

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดสิงห์บุรี

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดอ่างทอง

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดนครนายก

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดสระบุรี

เส้นทาง
อ.เมือง

จังหวัดลพบุรี

เส้นทาง
อ.เมือง

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพโลก
Thailand Medical Hub Destination of The World

ติดต่อเรา

โทร : 02 193 7000 ต่อ 18401 – 18404

Sarabanihd@hss.mail.go.th

Opening Hours: 08:30 - 16:30 น.

สอบถามเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการเเพทย์ครบวงจร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ชั้น 5 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000